imagine imagine imagine
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
No icon

Internet gratuit în spatiile publice din Negresti

INTERNET… Programul european WiFi4EU ajunge si în Negresti. Orasul a fost „admis” în urma selectiei si va primi 15.000 euro finantare pentru a instala echipamente în spatiile publice unde nu existã conectivitate Wi-Fi gratuitã. Acordul de grant va fi supus dezbaterii si votului în sedinta de Consiliul Local Negresti de vineri, 11 septembrie. „Costurile pentru întretinerea retelei si a abonamentului la conexiunea de internet care oferã o vitezã de descãrcare de minimum 30 Mbps vor fi acoperite de Orasul Negresti. Retelele finantate prin WiFi4EU vor fi gratuite, fãrã publicitate si nu vor colecta date cu caracter personal. Finantarea va fi acordatã numai retelelor care nu se vor suprapune cu oferte gratuite, publice sau private, deja existente si cu o calitate similarã în acelasi spatiu public”, se aratã în proiectul de hotãrâre privind aprobarea implementãrii de cãtre Orasul Negresti a programului „WiFi4EU Promovarea conectivitãtii la internet în comunitãtile locale”.

Programul este derulat de Agentia Executivã pentru Inovare si Retele (INEA) si se aflã la a patra rundã. În cadrul acesteia, Comisia a primit peste 8.600 de cereri din toate tãrile participante, însã doar 947 de localitãti din toatã UE au câstigat un voucher WiFi4EU. În România, sunt 66 de localitãti, iar douã dintre acestea sunt din judetul Vaslui: orasul Negresti si comuna Botesti. Municipalitãtile câstigãtoare vor fi invitate de INEA sã semneze un acord de grant care va fi întocmit în euro si va detalia conditiile de finantare. „Din motive legate de eficienta procesului administrativ, municipalitãtile trebuie sã semneze acordul de grant în termen de 7 zile de la aceastã invitatie. Dupã o lunã, nesemnarea acordului de grant poate duce la anularea procesului de semnare, iar oferta poate fi prezentatã unei alte municipalitãti de pe lista de rezervã”, se aratã în ghidul programului.

Alte 19 comune din judetul Vaslui au mai aplicat în cadrul acestui program

Initiativa WiFi4EU3 este o schemã de sprijin pentru furnizarea de acces la Internet de înaltã calitate locuitorilor si vizitatorilor în centrele de viatã publicã locale. „Se asteaptã ca aceastã conectivitate wireless localã gratuitã si fãrã conditii discriminatorii sã contribuie la reducerea decalajului digital, în special în comunitãtile rãmase în urmã din punct de vedere al alfabetizãrii digitale, inclusiv în zonele rurale si în locurile îndepãrtate. Ea ar trebui sã îmbunãtãteascã în continuare accesul la serviciile online care sporesc calitatea vietii în comunitãtile locale, facilitând accesul la servicii precum e-sãnãtatea si e-guvernarea, sã permitã crearea de noi oferte de incluziune digitalã cum ar fi cursurile de utilizare a computerelor si a internetului si sã promoveze dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii locale inovatoare în domeniul produselor si al serviciilor digitale”, se mai aratã în ghidul programului. Pânã acum, un oras (Bârlad) si 19 comune au mai aplicat în cadrul acestui program: Bârlad, Bãcesti, Bãlteni, Cozmesti, Dodesti, Drânceni, Epureni, Feresti, Hoceni, Iana, Ibãnesti, Muntenii de Jos, Suletea, Vetrisoaia, Zorleni, Gãgesti, Pogana, Poienesti si Viisoara.

Comment As:

Comment (0)