imagine imagine imagine
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020
No icon

Despre alegerile 2020 - informații utile pentru alegători-

           Gata, s-a stabilit. Pe 27 septembrie vor avea loc alegerile locale, dată stabilită printr-o lege adoptată de Parlament.   Guvernul a aprobat în şedinţa de miercuri, printr-o hotărâre, programul calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020.  De asemenea, Executivul a adoptat o hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor locale din anul 2020. Data de 27 septembrie a fost stabilită ca dată de desfăşurare a alegerilor locale printr-o lege adoptată de Parlament.  Partidele politice, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, alianţele politice, alianţele electorale şi candidaţii independenţi pot începe, din 20 iulie, acţiunile de colectare a listelor de susţinători ai candidaturilor pentru consilii locale, consilii judeţene, primari, preşedinţi ai consiliilor judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi primarul general al Capitalei, potrivit calendarului electoral anunţat de către Autoritatea Electorală Permanentă la 17 iulie 2020.
Autoritatea Electorală Permanentă a anunţat calendarul perioadei electorale pentru alegerile locale din acest an, după promulgarea legii privind stabilirea datei alegerilor locale din 2020 (lege 135/2020), de către preşedintele Klaus Iohannis, la 16 iulie 2020.
La 27 septembrie, se aleg consiliile locale, primarii, consiliile judeţene şi preşedinţii consiliilor judeţene. (agerpress)

Ce înseamnă procesul electoral şi perioada electorală

Procesul electoral se referă la toate activitățile și evenimentele întreprinse de partidele politice, candidați, autorități centrale sau locale în perioada electorală.
Perioada electorală este între 20 iulie (ziua în care se va aduce la cunoștința publicului oficial data alegerilor) și 27 septembrie(data publicării rezultatelor finale în Monitorul Oficial)

Precampania (20 iulie-28 august)
În perioada de precampanie au loc activităţi precum numerotarea circumscripţiilor electorale, desemnarea judecătorilor din Biroul Electoral Central, alegerea preşedintelui Biroului Electoral Central şi a locţiitorului acestuia, strângerea semnăturilor, înregistrarea alianţelor electorale, depunerea candidaturilor etc.
Până la cel târziu 30 iulie, prefecţii au obligaţia de a numerota circumscripţiile electorale din fiecare judeţ şi circumscripţiile electorale de sector pentru municipiul Bucureşti. Până la 31 iulie, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie desemnează judecătorii din Biroul Electoral Central, iar până la 1 august, judecătorii desemnaţi îl aleg pe preşedintele BEC.
Autoritatea Electorală Permanentă transmite către preşedinţii tribunalelor lista juriştilor înscrişi în Corpul experţilor electorali până la 5 august 2020.

Data limită până la care partidele politice, alianţele politice, alianţele electorale şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale comunică Biroului Electoral Central semnele electorale este 6 august. La 7 august, BEC aduce la cunoştinţa publicului aceste semne electorale.
Preşedinţii tribunalelor desemnează până la 7 august preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie şi pe locţiitorii acestora.
Perioada de înregistrare a alianţelor electorale este 7-11 august, iar depunerea candidaturilor se va putea face între 7 şi 18 august.
Până la 19 august, birourile electorale de circumscripţie acceptă sau resping, prin hotărâre, candidaturile depuse. Urmează o perioadă de contestaţii. La 24 august, instanţele la care au fost depuse contestaţii aduc la cunoştinţa birourilor electorale de circumscripţie hotărârile definitive privind candidaturile. În aceeaşi zi, candidaturile rămân definitive.
La 25 august, partidele şi alianţele comunică reprezentanţii în Biroul Electoral Central.
La 26 august are loc tragerea la sorţi pentru stabilirea numărului de ordine de pe buletinele de vot. Până la 27 august, primarii stabilesc locurile speciale pentru afişaj electoral şi asigură amplasarea de panouri electorale în cadrul acestora.

Campania electorală (28 august-26 septembrie)

Campania electorală va începe în data de 28 august 2020, cu 30 de zile înainte de data alegerilor.
Până cel mai târziu cu 23 de zile înaintea datei scrutinului, la 4 septembrie 2020, cetăţenii cu drept de vot, care şi-au stabilit reşedinţa în circumscripţia electorală în care au loc alegeri, depun la primar solicitările de înscriere în Registrul electoral cu adresa de reşedinţă. Cererile se fac prin cerere scrisă, datată şi semnată.
Până la 4 septembrie, primarii au sarcina de a-i radia din lista electorală complementară pe cetăţenii Uniunii Europene care şi-au pierdut drepturile electorale.
La 12 septembrie, primarii, cu sprijinul prefecţilor, aduc la cunoştinţa publicului numărul circumscripţiilor electorale, delimitarea şi numerotarea fiecărei secţii de votare.
Regia Autonomă "Monitorul Oficial" tipăreşte buletinele de vot la 22 septembrie, cu cel mult 5 zile înaintea datei alegerilor.
Până la 25 septembrie, primarii, împreună cu formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări, tipăresc listele electorale permanente şi copiile de pe listele electorale complementare.
La 26 septembrie 2020, ora 7.00, în ziua de sâmbătă care precedă data alegerilor, se încheie campania electorală.

Ziua votării (27 septembrie)

La 27 septembrie 2020, ora 7.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare declară începerea procedurii de vot, conform art. 84 alin. (2) din Legea nr. 115/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
La 27 septembrie, ora 21.00, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare declară închiderea votării.

După ziua votului

În cel mult 24 de ore de la încheierea votării, cel mai târziu la data de 28 septembrie 2020, are loc numărarea voturilor, încheierea proceselor verbale şi întocmirea dosarelor cu rezultatele votării. Dosarele cuprinzând rezultatele votării se predau către biroul electoral de circumscripţie. Transportul se face sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Tot până la 28 septembrie, competitorii electorali pot formula cereri pentru anularea alegerilor într-o circumscripţie electorală.

După primirea dosarelor conţinând procesele verbale cu rezultatul numărării voturilor de la toate birourile electorale ale secţiilor de votare şi după soluţionarea contestaţiilor formulate, birourile electorale totalizează voturile exprimate şi atribuie mandatele.

După primirea proceselor-verbale întocmite de birourile electorale de circumscripţie judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi soluţionarea sesizărilor privitoare la fraude electorale, Biroul Electoral Central totalizează voturile la nivel naţional şi asigură publicarea rezultatelor în Monitorul Oficial al României, Partea I. AGERPRES

 

Comment As:

Comment (0)